Trottoirs van Praag 1  - 1979  - Lijnets met kleuropdruk  - 410 x 415 cm.  - Pagina boek: 30
Beschrijving: